Zeki Uygun

Zeki Uygun

Ölümsüzleştiği tarih: 22 Kasım 1986

Sivas-Hafik Kervansaray’da 10-13 hanelik küçük bir dağ mezrasında Mayıs 1953 yılında doğan Zeki Uygun yoldaş, ekonomik nedenlerle 1965’li yıllrda ailesiyle İstanbul’a göç etti. Burada hem çalıştı hem de okudu. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra, çeşitli bölgelerde köy öğretmenliği yaptı. 70’li yıllarda Ardahan!da ve Çorum, Alaca ilçesine bağlı bir köyde ilkokul öğretmenliği yaptı. Bu köyde kaldığı zaman zarfında küçük büyük demeden yoksul köy halkıyla bütünleşen Zeki Uygun, artık onların doğal bir parçası haline geldi.

Zeki Uygun yoldaş öğretmenlik yaptığı sırada içinde yaşadığı toplumun koşullarını daha iyi anladı ve 1980 öncesi devrimci mücadeleye katıldı.

1 Mayıs 1980 yılında gözaltına alındı ve 3 yıl hapishanede kaldı, ardından şartlı tahliye oldu. Bu tarihten sonra siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya yerleşti.

Zeki Uygun yoldaş ideolojik anlayış birliği içinde olduğu yakın çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde değil, diğer devrimci gruplarla ve halkla ilişkilerinde ölçülü ve saygılı olmasını bilirdi.

Zeki Uygun yoldaş; 22 Kasım 1986’da TKP-ML’nin 3. Konferans hazırlıkları sırasında yaşanan çatışmada Konferans delegeleri; Hüseyin TosunRıza Sökmen, İbrahim PolatÜnal KüçükbayrakA. Rıza BoyoğluM. Kemal Yılmaz ve savaşçılar Kamile Öztürk ve İsmail Doğan ile birlikte ölümsüzleşti.

Parti ismi “Hoca” olan Zeki Uygun yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML 3. Konferans Yurtdışı Delegesiydi

****

Zeki Uygun yoldaş hakkında basında çıkan haber, yorum ve makale:

“Şanlı Partimiz TKP/ML Yanılgılarından Dersler Çıkararak Savaşını Sürdürecek, Faşist Türk Devletinin Sevinci Kursağında Kalacaktır!”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 75, Aralık 1986, Sayfa 1, 6 ve 7

(3. Konferans Delegeleri-Hürmek Ölümsüzleriyle ilgili İşçi-Köylü Kurtuluşu’nda çıkan bir. Haberde dönemin koşulları gereği kimi hatalı ve eksik bilgiler vardır. ed.)

Zeki Uygun yoldaşın ölümsüzleşmesinin hemen ardından onun hakkında yapılan kısa bir bilgilendirme:

Zeki Uygun yoldaş hakkında kısa bir bilgi, “Şanlı Partimiz TKP/ML Yanılgılarından Dersler Çıkararak Savaşını Sürdürecek, Faşist Türk Devletinin Sevinci Kursağında Kalacaktır!”, ikk-sayı-75_Aralık-1986, Sayfa 6

*********

“Faşist Türk Ordusu Tarafından Dersim’de Katledilen Zeki Uygun Yoldaşın Anısına”

(Zeki Uygun yoldaşın ölümsüzleşmesi sonrasında “Bir mücadele arkadaşı” imzasıyla yayınlanan makale)

 İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 75, Aralık 1986, Sayfa 22 ve 23

*****

Zeki Uygun yoldaş ölümsüzleştikten sonra daha önceden kaleme aldığı ve İşçi Köylü Kurtuluşu Özel sayısında imzasız olarak yayınlandığı ifade edilen “Parti Şehitlerimizi Anıyoruz” başlıklı makale:

 İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 75, Aralık 1986, Sayfa, 24, 21 ve 22

*****

“Kasım ayında Dersim’de katledilen yoldaşlarımızın ve Ocak ayında andığımız tüm Parti şehitlerimizin ölümsüz anıları, işçilere ve tüm ezilenlere mücadele çağrısıdır:

Hiçbir Katliam Partimizin İlerleyişini, Faşist Diktatörlüğün de Çöküşünü Engelleyemez!”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 76, Ocak 1987, Sayfa, 1, 5, 6 ve 7

“Bir Kuşağın Mücadele Tarihine Malolan Anlamlı Bir Ölüm: YOLDAŞ ZEKİ UYGUN’UN ARDINDAN…” ve “Direnen Ses’in Anısına”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 76, Ocak 1987, sayfa 23, 26

Zeki Uygun yoldaş hakkında; “Bir Kuşağın Mücadele Tarihine Malolan Anlamlı Bir Ölüm: YOLDAŞ ZEKİ UYGUN’UN ARDINDAN…” ve “Direnen Ses’in Anısına” ikk-sayi-76-Ocak-1987, Sayfa 23
Zeki Uygun yoldaş hakkında DHB Taraftarı bir devrimcinin yazısı, “Direnen Ses’in Anısına” ikk-sayi-76-Ocak-1987, sayfa 26

*****

Açıklama: “TARİH 26 ARALIK’LARI, 12 EYLÜL’LERİ DE YARGILAYACAKTIR! Bir Siyasi Mahkumun Kamuoyuna Açıklaması”, başlıklı makale, TKP-ML’nin merkezi yayın organı İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU Gazetesinde 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. Sayılarda tefrika olarak imzasız yayınlanmıştır. Metnin Zeki Uygun yoldaşın kaleminden çıktığına dair, açıklama içinde yer yer ifade edilen kimi vurgulardan (Sivas doğumlu olması, öğretmen oluşu, Çorum Alaca’da öğretmenlik yapması, 1 Mayıs 1980’de gözaltına alınması ve tutuklanması vb. vb.) güçlü kanıtlar vardır. Makale bu nedenle Zeki Uygun yoldaşa aittir.  Ed.

*****

“V.İ. LENİN ÖLÜMSÜZDÜR!”

[Lenin yoldaşın ölümünün 61. Yıldönümü vesilesiyle Zeki Uygun yoldaşın kaleme aldığı bir makale]

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, [NOS], Ocak 1989