“SOSYALİZM VE SOSYALİZMDEN GERİYE DÖNÜŞ SORUNLARI” ÜZERİNE

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

Yoldaşlar;

MK 4. toplantısında, bu yazının parti görüşü olarak K’nın 12. sayısında yayınlanması kararlaştırıldı. Bazı parti üyeleri yoldaşlarca hazırlanan ve tartışılmaya sunarken “Sosyalizm ve Sosyalizmden Geriye Dönüş Sorunları” yazısına yöneltilmiş bir eleştiri ve parti çizgisini savunan cevap yazısıdır. Tartışma ortamının, bugünkü şartlarda fiilen ortadan kalkmış olması yüzünden MK, parti çizgisini savunan bu yazıyı resmi görüşümüz olarak yayınlama kararına varmıştır.

Sosyalizm ve sosyalizmden geriye dönüş meseleleri, bugün, burjuva ideologları tarafından en çok hedef seçilen ve çarpıtılmaya çalışılan konuların başında gelir. Bu noktada Marksist-Leninist öğretilere sahip çıkarak savunmak ve yayılıp gelişmesini sağlamak her zamankinden daha önemli ve acil bir sorundur. Bu yazı ile bu görev partimiz saflarında kısmen de olsa yerine getirilmekte ve ideolojik mücadele duyduğumuz eksikliği bir yönüyle gidermektedir. Bütün yoldaşlarımızın bu yazıyı dikkatli bir inceleme ve eleştiri bir bakışla okumaları gerekir. Ayrıca konuyu bir bütünlük içinde kavramak açısından, en azından “Devlet ve Devrim” (Lenin) kitabı bu yazının okunması sırasında yardımcı kaynak olarak bir kez daha okunmalıdır. Daha geniş zamana ve imkana sahip olan yoldaşlara “Gotha-Erfuhrt Programları’nın Eleştirisi” (Marks-Engels) ve Lenin’in “İşçi Sınıfı ve Köylülük” derlemesinden “Büyük Bir Başlangıç” ve “Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi Politika” makaleleri ile ÇKP’nin konuyla ilgili polemikleri, makale ve yazılarına (ki bunlardan bir bölümü K’nın bu sayısında yayınlanıyor) başvurmalarını öneririz. Bütün yoldaşların konuyu, yazının cansız ve kuru bir okunmasıyla değil, canlı bir tartışma içinde okunması ile derinden kavrayabilecekleri açıktır.

Bu yazının baştan (daktilo sayfasıyla) iki sayfası ve yazıyı ortak görüşleri olarak gönderen organda bulunan bir yoldaşın, Stalin’in hatalarının tartışıldığı bölümde bir noktaya yönelttiği iki sayfalık eleştiri yazısı, baskınlarda düşman eline geçmiş veya bu takibatların sonucu kaybolmuştur.

Yazıda, Stalin’in sosyalist devlet anlayışında kendisini gösteren “dış şartların varlık şartını oluşturduğu devlet biçiminin ilke olarak kabul edilmesi” anlayışı yanlış görülerek yazıdan çıkarılmıştır. Bu değişiklik dışında, diğer eksiklikler yazının anlamını ve olumlu özelliğini etkilemediğinden herhangi bir düzeltmeye tabi tutmadan olduğu gibi yayınlıyoruz.

YAZI KURULU