ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

Komünist Sayı 1’de, Partimizin dünya ve Türkiye çapında çelişmeler konusundaki görüşleri kısaca ortaya konmuştur. Bu yazı ile, çelişmeler konusundaki görüşlerimize biraz daha açıklık getirmek istiyoruz.

Çelişmeler konusunda açıklık getirebilmek için önce genel anlamda çelişme üzerine Marksist-Leninist öğretiyi özetleyeceğiz; kavramları açıklayacağız. Ardından bugünkü somut durum için çelişmeler sorununa yaklaşacağız.