ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

Başlıca (ya da en önemli) Çelişmeler:

Başlıca (ya da en önemli) Çelişmeler:

Eskiden çelişmeler konusunda yalnızca iki kavram kullanıyorduk. Temel çelişme ve baş çelime. Baş çelişme kavramını Mao Zedung’un kullandığı doğru anlamda kullanıyorduk. Ama temel çelişme kavramını doğru kullanmıyorduk.

Temel çelişme kavramını, bir şeyin gelişme süreci içinde baştan sana var olan, ve sürecin niteliğini belirleyen çelişme anlamında değil; süreç içinde var olan en önemli çelişmeler anlamında kullanıyorduk.

Mesela Genel Eleştiri’de ve diğer belgelerimizde; Şafak’ın revizyonist çelişme anlayışlarını eleştirirken, onların temel çelişme kavramı anlayışını biz de kullanıyor; ve gerek dünyada gerekse Türkiye’de 4 tane temel çelişme tespit ediyorduk.

Temel çelişme kavramını bu şekilde kullanmamız yanlıştı.

Bizim temel çelişme dediğimiz çelişmeler; içinde birçok çelişme barındıran herhangi bir karmaşık gelişme sürecindeki en önemli, öne çıkan çelişmelerdi.

Bu çelişmeler için bundan böyle başlıca çelişmeler, ya da en önemli çelişmeler kavramlarını kullanacağız.